Maallikkolistamme vaaliohjelma

– Avarassa kirkossa on tilaa eri tavalla ajatteleville kristityille, myös epäilijöille. Kaiken keskuksena on kaikkia rakastava Kristus.

– Yhdenvertaisuuden tulee toteutua kirkon toiminnassa ja päätöksenteossa. Kaikki avioliitot on vihittävä tai siunattava tasa-arvoisesti.

– Kirkon tulee olla tiennäyttäjänä ilmastonmuutosta hillitsevissä toimissa.

– Kirkon hallintoa on kevennettävä ja päätöksentekoa on saatava joustavammaksi.

– Kirkon tulevaisuuden kannalta avainkysymyksiä ovat nuoret aikuiset ja kasteet.